Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 22/2001

Anterior Amunt Següent

Article 15

Extinció de la servitud

La servitud s’extingeix per les causes generals d’extinció dels drets reals i per:

a) El no-ús durant trenta anys, excepte en el cas de la servitud sobre finca pròpia. El no-ús es comença a comptar des que consti el desús o l’acte obstatiu.

b) El compliment del termini, en les temporals, o el compliment de la condició, en les condicionals.

c) L’extinció del dret del concedent o del dret real del titular de la servitud.

d) La renúncia a la servitud, feta pel titular de la finca dominant.

e) La redempció convinguda entre la persona titular de la finca dominant i el titular de la finca servent.

f) La pèrdua total de la finca servent o de la dominant.

g) L’escaiença del supòsit definit per l’article 8.2, quan no s’ha fet la declaració expressa de l’existència de la servitud.

h) La pèrdua de la utilitat de l’ús de la servitud o si aquest ús esdevé impossible. La servitud no es restableix si posteriorment el seu exercici torna a ésser útil o possible.