Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 22/2001

Anterior Amunt Següent

Article 3

Constitució i règim legal dels drets

1. Tot dret de superfície s’ha de formalitzar per escrit. El dret que atribueix la legitimació per a la realització de construccions o plantacions futures s’ha de fer en escriptura pública.

2. El títol constitutiu ha de fixar la durada del dret a construir o plantar, que no pot excedir els noranta-nou anys, com a requisit de validesa, amb les garanties que, si és el cas, s’hagin pactat.

3. L’extinció del dret de superfície no perjudica els drets que sobre aquest s’hagin constituït, llevat que la causa extintiva sigui el compliment del termini de la seva durada o, en el cas de construccions o plantacions preexistents, la seva pèrdua total.

4. Si la construcció o la plantació es perd i l’hagués feta el titular del dret de superfície, no se n’extingeix el dret i el seu titular pot reconstruir-la o refer-la.