Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 19/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 22

Règim

1. Són aplicables al dret real d’anticresi les normes contingudes en els articles 13, 14 i 18.1, en allò que resultin compatibles amb la seva naturalesa.

2. Quan les finques gravades siguin més d’una, s’ha de fixar la quantitat del crèdit que garanteix cadascuna d’elles.

3. Quan la finca gravada sigui objecte de segregació o divisió, la persona creditora i la propietària poden convenir, mitjançant document públic, la part del crèdit que cada una garanteix.

4. Durant la retenció, la persona titular del dret d’anticresi ha d’administrar la cosa amb la diligència necessària per tal d’obtenir-ne els rendiments normals. La garant pot exigir a la creditora, anualment, la rendició de comptes de la seva gestió.

[Mitjançant una providència de 12 de novembre de 2002, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5840/2002, promogut pel President del Govern espanyol contra diversos articles d'aquesta llei, entre els quals es troba aquest (BOE núm. 280, de 22-11-2002, p. 41114).

El Tribunal Constitucional, mitjançant interlocutòria de 16 de novembre de 2004, ha acordat tenir com a desistit l'Advocat de l'Estat, en la representació que legalment detenta, del recurs d'inconstitucionalitat plantejat contra diversos articles d'aquesta Llei, entre els quals es troba aquest, de manera que es declara extingit el procés (BOE núm. 295, de 08-11-2004, p. 40456; DOGC núm. 4286, de 23-12-2004, p. 26152)]
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda