Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 19/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 21

Constitució

1. L’anticresi, constituïda per qualsevol títol, requereix:

a) El poder de lliure disposició de la finca per la persona garant.

b) La transmissió de la possessió de la finca a la persona creditora o a una tercera, d’acord amb la garant, per qualsevol mitjà admès per la Llei.

2. El dret d’anticresi s’ha de fer per escrit i ha d’ésser formalitzat en document públic per a fer-ne la inscripció registral.

[Mitjançant una providència de 12 de novembre de 2002, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 5840/2002, promogut pel President del Govern espanyol contra diversos articles d'aquesta llei, entre els quals es troba aquest (BOE núm. 280, de 22-11-2002, p. 41114).

El Tribunal Constitucional, mitjançant interlocutòria de 16 de novembre de 2004, ha acordat tenir com a desistit l'Advocat de l'Estat, en la representació que legalment detenta, del recurs d'inconstitucionalitat plantejat contra diversos articles d'aquesta Llei, entre els quals es troba aquest, de manera que es declara extingit el procés (BOE núm. 295, de 08-11-2004, p. 40456; DOGC núm. 4286, de 23-12-2004, p. 26152)]
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda