Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 31

1. Fins al moment en què el veí faci la càrrega, les despeses de construcció i conservació de la paret mitgera són a càrrec del propietari que l'ha aixecada.

2. A partir d'aquell moment, cada propietari hi ha de contribuir en la proporció pactada o, si no s'ha pactat, en proporció a l'ús que en fa.

3. Si una construcció carregada damunt la paret mitgera és enderrocada, el qui ho faci l'ha de deixar en l'estat adequat per a la utilització futura i amb l'aparença de mur exterior o de façana que correspongui, d'acord amb la seva configuració originària.

4. Tot el que disposen els apartats 1, 2 i 3, és sens perjudici del que s'hagi pactat.