Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 24

1. Les servituds forçoses a què es refereixen els articles 18 i següents fins al 22 s'han de regular, en allò que no determina en el títol constitutiu, pel que estableixen les normes per a les servituds voluntàries contingudes en els articles 8 i següents fins al 17, que els siguin aplicables.

2. La servitud forçosa d'aqüeducte s'ha de regir per la legislació d'aigües.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]