Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 23

1. La servitud forçosa d'aqüeducte permet al propietari del predi dominant conduir-hi aigua a través del predi servent.

2. Aquesta servitud atribueix al propietari del predi dominant les facultats especificades en la llei i en el títol constitutiu i, en tot cas, les següents:

a) Construir sèquia, mantenir-la i netejar-la de fang i altres residus i deixar-los al marge.

b) Fer reparacions i millores que no facin més carregosa la servitud i no perjudiquin el predi servent.

3. El titular del predi dominant és responsable dels perjudicis causats per immissions, filtracions i altres defectes de construcció.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]