Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 18

1. El propietari d'una finca que, per a utilitzar-la com cal, necessita una sortida a un camí públic, la pot exigir als seus veïns amb l'acord previ d'una indemnització pels perjudicis causats.

2. L'amplada i les característiques del pas s'han de fixar per les necessitats del conreu o la utilització normal del predi dominant.

3. La indemnització ha de consistir en el preu del terreny afectat, llevat que l'utilitzi també el propietari del predi servent; en aquest cas, la indemnització s'ha de reduir proporcionalment a la utilització respectiva prevista.

4. El pas s'ha de donar pel punt menys perjudicial o incòmode per als immobles gravats i, alhora, més beneficiós per al predi dominant.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]