Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 16

1. La divisió del predi dominant no extingeix la servitud, però tampoc no en pot fer més carregós l'exercici.

2. Si la servitud només és útil per a alguna de les finques que resulten de la divisió, el titular o els titulars del predi servent en poden exigir l'extinció respecte a les altres.

3. En cas de divisió o segregació, els titulars de la finca o finques resultants que no tenen cap utilitat per al predi dominant poden exigir l'extinció de la servitud respecte d'aquelles finques.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]