Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 15

1. La servitud de llums consistent en la lluerna, o sia, el buit que mesura una amplària constant en el parament extern de 12 cm i una alçària mínima de 45 cm i màxima de 70 cm, i la de degotís o desguàs adquirides per usucapió s'extingeixen si, per voluntat de l'amo del predi dominant, hom en fa desaparèixer el signe exterior, finestra, canal o conducció, mitjançant el qual s'exercia.

2. En el cas que les dites servituds hagin estat constituïdes per títol, només s'extingeixen per no-ús durant trenta anys.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]