Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 14

1. Si l'exercici de la servitud esdevé impossible, el titular del predi servent en pot exigir l'extinció.

2. La impossibilitat d'exigir la servitud es determina en funció de la naturalesa de la servitud a la qual afecta, però en cap cas no es té en compte la que dura menys d'un any complet.

3. El titular del predi que fou dominant té dret a reclamar al titular del que fou servent el restabliment, sense indemnització, de la servitud si, abans de transcórrer el temps necessari per a la prescripció, les circumstàncies dels predis dominant i servent en permeten novament l'exercici.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]