Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 13

Les servituds s'extingeixen:

a) Pel no-ús durant trenta anys.

b) Per l'arribada del terme, en les temporals, o pel compliment de la condició, en les condicionals.

c) Per renúncia del titular del predi dominant.

d) Per redempció convinguda entre els titulars dels predis dominants i servents.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]