Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 12

Si, per raó de lloc assignat primerament o de la manera establerta per a l'ús de la servitud, l'exercici d'aquesta esdevé excessivament carregós o incòmode per al propietari del predi servent o li impedeix la realització d'obres, reparacions o millores, aquest pot exigir, a càrrec seu, les modificacions que cregui convenients, sempre que siguin les adequades perquè no disminueixi el valor de la servitud ni en perjudiqui l'ús.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]