Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1990

Anterior Amunt Següent

Article 4

1. La servitud és un dret real que grava parcialment un immoble en benefici d'un altre. L'immoble a favor del qual està constituïda la servitud es diu predi dominant, i el que la pateix, predi servent.

2. El titular del predi dominant pot utilitzar el servent en la mesura determinada pel títol constitutiu o en la llei.

3. El titular del predi servent no pot realitzar els actes ni exercir els drets per als quals estaria legitimat si no existia la servitud.

[Article derogat per  la Llei 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d'adquisició voluntària o preferent (DOGC núm. 3556, de 18-01-2002; correcció d'errades DOGC núm. 3622, de 24-4-2002).]