Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2000

Anterior Amunt Següent

Article 27

L’usdefruit de participacions en fons d’inversió

1. En l’usdefruit de participacions en fons d’inversió, l’usufructuari té dret als rendiments positius que produeixin aquestes participacions des que es constitueix l’usdefruit fins que s’extingeix.

2. El valor negatiu eventual dels rendiments no genera obligacions de l’usufructuari envers el nu propietari.

3. La titularitat de les participacions en el fons d’inversió correspon al nu propietari, el qual gaudeix, a títol exclusiu, de la condició de partícip a l’efecte d’exigir el reemborsament total o parcial de les participacions.

4. Si el nu propietari exigeix el reemborsament total o parcial de les participacions abans d’extingir-se l’usdefruit, la reinversió del capital obtingut, un cop liquidats els drets de l’usufructuari i, si escau, els del nu propietari, s’ha de fer d’acord amb el que estableix el títol constitutiu o amb el que, per acord mutu, pactin el nu propietari i l’usufructuari. Altrament esdevé un usdefruit de diner, sens perjudici, en el cas del reemborsament parcial, que es mantingui l’usdefruit sobre les participacions no reemborsades.

5. El nu propietari de participacions en fons d’inversions garantits no pot exigir el reemborsament d’aquestes abans no hagi transcorregut el termini de garantia, llevat de pacte o acord amb l’usufructuari, o d’autorització expressa establerta al títol constitutiu.