Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2000

Anterior Amunt Següent

Article 14

Norma general

1. L’usdefruit pot constituir-se amb facultat per a disposar dels béns usufructuats, tant si s’ha constituït a títol universal com si s’ha constituït a títol particular.

2. L’usufructuari pot disposar aleshores dels béns esmentats, però només a títol onerós, fins i tot a canvi d’una renda vitalícia o d’algun dret temporal, llevat del que estableix l’article 18.1. Només pot fer-ho a títol gratuït si ho disposa el títol constitutiu.

3. La facultat d’alienar a títol de venda comprèn la de fer-ho per qualsevol altre títol onerós.