Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret Legislatiu 2/2008

Anterior Amunt Següent

Article 19

Captura de gossos, gats i fures ensalvatgits

19.1 Correspon als ajuntaments la captura en viu de gossos, gats i fures ensalvatgits per mètodes d'immobilització a distància.

19.2 En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el departament competent en matèria de medi ambient ha d'autoritzar excepcionalment l'ús d'armes de foc i ha de determinar qui ha d'emprar aquest sistema de captura excepcional.

19.3. En el cas que es produeixin atacs d’aquests animals de companyia ensalvatgits a persones, a espècies ramaderes o a espècies d’animals protegides o catalogades legalment com a amenaçades, o en el cas que calgui prevenir aquests atacs, el director o directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de biodiversitat pot autoritzar-ne la captura mitjançant una resolució motivada que
determini els mètodes autoritzats i també l’organització de la captura, la qual correspon
de fer a personal del dit departament. Les captures han d’ésser notificades
als ajuntaments afectats.

19.4. Si són testimonis d’un atac flagrant d’un o més gossos, gats o fures ensalvatgits envers persones, espècies ramaderes o animals de la fauna salvatge autòctona
protegida o amenaçada, els agents de l’autoritat poden fer ús d’armes de foc i, si
escau, capturar-los per a evitar els danys o minimitzar-los. Els agents han de notificar
les captures als ajuntaments afectats.

[Aquest article està redactat conforme a la Llei X, de 3 de novembre, de […] (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313). La modificació consisteix en afegir els apartats 3 i 4].