Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 113

Informes que resulten de la inspecció urbanística

(Desplegament de l'article 193.2 i 3 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

Els informes resultants de les inspeccions urbanístiques han de contenir, com a mínim, les dades següents:

a) Lloc i data de la inspecció i de l'emissió de l'informe.

b) Identificació de la persona que el subscriu.

c) Dades identificatives de les persones presumptament responsables, si es coneixen.

d) Descripció dels fets causants de la presumpta infracció, amb distinció dels actes emparats per una autorització administrativa i d'aquells que no ho estiguin.

e) Documentació gràfica que acrediti l'estat de les obres a la data de la inspecció.

f) Règim, classificació i qualificació urbanística del sòl amb referència expressa a l'aprovació definitiva del planejament urbanístic vigent.

g) Precepte o preceptes urbanístics presumptament infringits.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda