Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pŕgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Decret 287/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 105

Legalització efectiva

(Desplegament de l'article 208 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme)

105.1  En aplicació de l'article 208 de la Llei, la sol·licitud de legalització s'ha de presentar davant l'ňrgan competent amb la documentació exigida per la legislació sectorial i la normativa local, el contingut de la qual s'ha d'ajustar a la normativa urbanística que estigui en vigor.

105.2  La tramitació del procediment que pot comportar la imposició d'una sanció no se suspendrŕ fins que no s'acrediti per part de l'interessat que ha estat presentada la sol·licitud de legalització. Aquesta acreditació, quan l'Administració de la Generalitat exerciti la competčncia de protecció de la legalitat urbanística, ha de realitzar-se mitjançant un certificat de l'ňrgan que hagi de resoldre la sol·licitud que indiqui la data de presentació de la sol·licitud de legalització i que aquesta reuneix els requisits mínims per ser admesa a trŕmit, sens perjudici de quina sigui la resolució final de la susdita sol·licitud. A aquests efectes, l'ňrgan instructor pot interessar de l'ňrgan local el lliurament de l'esmentat certificat.

La suspensió no abasta l'executivitat de les mesures cautelars que s'hagin acordat.

105.3  En qualsevol cas, la sol·licitud de legalització i tots els documents i acreditacions que l'han de acompanyar s'han de presentar abans que recaigui la resolució sancionadora en el procediment corresponent.

105.4  La legalització obtinguda per un acord ferm en via administrativa, produirŕ els efectes que regula l'article 208 de la Llei. Aquest acord s'ha d'acreditar igualment, si escau, mitjançant l'oportuna certificació.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda