Llei 39/1991
Llei 8/1995
Llei 13/1997
Decret 337/1995
Decret 313/1996
Decret 2/1997
Decret 127/1997
Llei 21/2000
Decret 62/2001
Llei 5/2002
Llei 8/2002
Decret 175/2002
Llei 12/2007
Decret 75/2006
Decret 30/2012
Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Persona

Anterior Amunt Següent

     

 

 • Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció
  (DOGC núm. 1542, de 17-01-1992)
  [Capítol II derogat pel Codi de família
  (DOGC núm. 2687, de 23-07-1998; correcció d'errades DOGC núm. 2732, de 28-09-1998)]
   
 • Llei 8/1995, de 27 de juliol, d'atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció
  (DOGC núm. 2083, de 02-08-1995)
   
 • Llei 11/1996, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 39/1991, del 30 de desembre, de la tutela i institucions tutelars
  (DOGC núm. 2238, de 02-08-1996)
   
 • Decret 188/1994, de 28 de juny de 1994, de creació de la Comissió d'Assessorament i Supervisió de les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats
  (DOGC núm. 1930, de 05-08-1994)
   
 • Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre l'acreditació i el funcionament de les institucions col·laboradores d'integració familiar i de les entitats col·laboradores d'adopció internacional
  (DOGC núm. 2153, de 12-01-1996)
   
 • Decret 313/1996, de 17 de setembre, pel qual es determina la capacitat sancionadora en l'àmbit d'atenció i protecció de la infància i l'adolescència
  (DOGC núm. 2259, de 25-09-1996)
   
 • Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció
  (DOGC núm. 2307, de 13-01-1997)
   
 • Decret 127/1997, de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 2/1997, de 7 de gener, d'aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció
  (DOGC núm. 2402, de 30-05-1997)
   
 • Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
  (DOGC núm. 2527, de 27-11-1997)
   
 • Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica
  (DOGC núm. 3303, de 11-01-2001)
   
 • Decret 62/2001, de 20 de febrer, de modificació parcial del Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció
  (
  DOGC  núm. 3337, de 28-02-2001, p. 2828)
   
 • Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades
  (DOGC núm. 3625, de
  29-04-2002, p. 7351)
   
 • Llei 8/2002, de 27 de maig, de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció, i de regulació de l’atenció especial als adolescents amb conductes d’alt risc social
  (DOGC núm. 3648, de 3-06-2002, p. 9913)
   
 • Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades
  (DOGC núm. 3665, de 27-06-2002, p. 11616)
   
 • Llei 12/2007, de 11 d'octubre, de serveis socials
  (DOGC núm. 4990, de 18-10-2007, pp. 37773-37788)
   
 • Decret 30/2012, de 13 de març, del Registre de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d'incapacitat i del Registre de patrimonis protegits
  (DOGC núm. 6088, de 15-3-2012)
 
 
   
 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda