Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 9/2004

Anterior Amunt

 


Tercera

Convocatòria d'un procés selectiu amb reserva especial

1. Amb caràcter excepcional, transitori i per una sola vegada, es convoca un procés selectiu, en torn de reserva especial, per concurs oposició, per a accedir a la condició de funcionari o funcionària de les escales i els cossos de l'Administració general establerts per la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat. El dit procés s'ha d'iniciar en el termini de vuit mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

2. Les bases de la convocatòria a què es refereix l'apartat 1 han d'establir la valoració dels serveis prestats pels aspirants en l'àmbit del consum o del suport a aquest en el Departament de Comerç, Turisme i Consum, i també en d'altres administracions públiques.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda