Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 9/2004

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 15

Recursos econòmics

Per al seu funcionament, l'Agència Catalana del Consum compta amb els recursos següents:

a) Les assignacions que anualment s'estableixin a càrrec dels pressupostos

de la Generalitat.

b) Les aportacions procedents de fons estatals o comunitaris destinats al compliment de les seves finalitats.

c) Les taxes i els altres ingressos públics que meriti per la seva activitat.

d) Les subvencions, les aportacions i les donacions atorgades a favor seu

e) Els rendiments dels béns que li són adscrits i dels que adquireixi en l'exercici de les seves funcions.

f) Qualsevol altre que legítimament li correspongui.

2. Els imports derivats de les sancions en matèria de disciplina de mercat i defensa dels consumidors i els usuaris s'han de destinar íntegrament a actuacions de defensa dels consumidors i els usuaris.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda