Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 9/2004

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 10

El secretari o secretària

1. Actua com a secretari o secretària del Consell de Direcció una persona funcionària de l'Agència, designada pel president o presidenta, a proposta del director o directora.

2. Les funcions del secretari o secretària són:

a) Trametre, per ordre del president o presidenta, les convocatòries de les reunions del Consell de Direcció.

b) Assistir a les reunions del Consell de Direcció, amb veu i sense vot, i aixecar-ne les actes corresponents.

c) Estendre els certificats relatius als acords adoptats pel Consell de Direcció, a petició de qualsevol dels seus membres.

d) Assessorar la Presidència i el Consell de Direcció.

e) Les altres funcions que li siguin encomanades per la Presidència o la Direcció.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda