Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 9/2004

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 7

El consell de direcció

1. El Consell de Direcció és format per trenta-quatre membres, que són:

a) El president o presidenta.

b) El vicepresident o vicepresidenta.

c) El director o directora.

d) Catorze vocals en representació dels departaments de la Generalitat, proposats pel Govern.

e) Quatre vocals en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives, proposats per aquestes.

f) Quatre vocals en representació de l'Administració local, proposats per les seves organitzacions representatives.

g) Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives, proposats per aquestes.

h) Dos vocals en representació del Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, proposats per aquestes.

i) Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives, proposats per aquestes.

j) Un vocal en representació de les organitzacions professionals agràries més representatives en l'àmbit de Catalunya, proposat per aquestes.

k) Un vocal de lliure designació del president o presidenta entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la defensa dels consumidors i els usuaris.

l) El secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot.

2. El nomenament dels membres del Consell de Direcció s'efectua per resolució del conseller o consellera del Departament competent en matèria de consum.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda