Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/2000

Anterior Amunt Següent

Article 16

L’extinció

1. El dret a la pensió vitalícia s’extingeix per:

a) La mort de les persones en relació amb la vida de les quals s’havia constituït, excepte quan el deutor o la persona obligada al pagament hagin estat condemnats per sentència ferma pel fet d’haver participat a causar-ne la mort; en aquest cas, i sens perjudici de la responsabilitat civil exigible, subsisteix íntegre el dret a percebre la pensió per al beneficiari o els seus successors, per tota la vida d’aquest o d’aquests o pel temps que els resti per a arribar a l’edat de noranta anys.

b) La redempció, que pot tenir efecte, a voluntat del pagador de la pensió si està al corrent del pagament de les pensions vençudes, amb la restitució íntegra del capital o preu.

2. És nul·la la pensió vitalícia constituïda sobre la vida d’una persona morta en la data de l’atorgament o que pateixi una malaltia que pot arribar a causar-li la mort durant els dos mesos següents a la data de la constitució.

3. De la restitució del capital, causada per l’impagament de les pensions, en cap cas no se’n pot aprofitar la persona obligada a satisfer les dites pensions.