Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/2000

Anterior Amunt Següent

Article 15

L’incompliment i les garanties

1. El creditor o beneficiari de la pensió té acció per a reclamar les pensions vençudes i no satisfetes. La reclamació de les pensions exigeix l’acreditació que la persona en relació amb la qual es va constituir la pensió és viva.

2. En el cas d’impagament reiterat de les pensions, hom també pot sol·licitar a l’autoritat judicial que s’adoptin les mesures de garantia necessàries per a assegurar el pagament de les pensions futures.

3. La pensió vitalícia es pot assegurar mitjançant una garantia real. En aquest cas s’ha de constituir en escriptura pública.

4. És vàlid el pacte exprés de resolució del contracte de constitució a títol onerós de la pensió vitalícia per manca de pagament de les pensions. La resolució definitiva del contracte comporta la restitució del capital o preu lliurat prèviament.