Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/2000

Anterior Amunt Següent

Article 13

Els creditors o beneficiaris de la pensió vitalícia

1. Els creditors o beneficiaris de la pensió vitalícia poden ésser qualsevol persona o qualssevol persones, i també els concebuts i no nascuts en el moment en què aquesta es constitueixi.

2. No cal que el creditor o beneficiari sigui qui, si escau, lliuri el capital o preu.

3. El creditor o beneficiari pot ésser una persona diferent de la persona o de les persones sobre la vida de les quals es constitueix la pensió. En aquest cas, si el creditor o beneficiari premor a aquestes persones, transmet el dret a cobrar la pensió vitalícia als seus hereus, fins a l’extinció d’aquests.

4. Quan la pensió s’ha constituït a favor d’una pluralitat de creditors o beneficiaris, la  designació pot ésser simultània o successiva. Si la designació és simultània, la part o quota de cadascuna de les persones que mori incrementa la de les altres. Si la designació és successiva, s’apliquen les limitacions establertes per a la substitució fideïcomissària.

5. Quan la pensió es constitueix a favor d’una tercera persona distinta de qui lliura el preu o capital, la designació del beneficiari pot ésser revocada abans d’ésser acceptada. En aquest cas i també en el de renúncia del beneficiari, llevat que hi hagi una persona substituta, la pensió es paga a qui va lliurar el capital.