Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 6/2000

Anterior Amunt Següent

Article 11

La constitució

1. La pensió vitalícia es pot constituir a títol onerós, en el qual cas té com a causa la percepció d’un capital en béns mobles o immobles, o a títol gratuït, en el qual cas té com a causa la mera liberalitat.

2. Quan la pensió vitalícia es constitueix a títol gratuït se li apliquen les normes sobre les donacions i els llegats. El constituent pot determinar expressament en el moment de la constitució que el beneficiari no la pot transmetre.

3. Quan la pensió es constitueix a títol onerós, el transmitent resta obligat al sanejament en els mateixos termes que el venedor.