Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 24/1984

Anterior Amunt Següent

Article 12

A més de fer-ho per les causes generals d'extinció de les obligacions, el contracte d'integració s'extingeix:

a) Pel fet d'haver arribat al terme establert en el contracte o, en defecte d'aquest, un cop acabat l'engreix en curs.

b) Per defunció o extinció de qualsevol de les dues parts contractants, un cop acabat l'engreix en curs, encara que no hagi transcorregut el període de temps pactat inicialment, llevat d'un acord entre el contractant supervivent i els successors del premort o del cas que els successors del premort siguin professionals de la ramaderia i col·laboradors principals i directes en la producció afectada a la integració, en el qual supòsit tenen dret a succeir el premort en idèntiques condicions que les establertes en el contracte i fins al termini que consta en aquest.