Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 2/2005

Anterior Amunt Següent

 

 

Disposicions finals

Primera

Desplegament normatiu

1. El conseller o consellera del departament competent en matèria de ramaderia ha de dictar, en el termini de tres mesos a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, una resolució que reguli el model homologat de contracte d'integració.

2. El Govern ha d'aprovar, en el termini de sis mesos a comptar de la data l'entrada en vigor d'aquesta Llei, la normativa per la qual es reguli la creació i el funcionament del registre telemàtic del departament competent en matèria de ramaderia, al qual es refereix l'article 5.

3. El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, ha d'aprovar el reglament regulador de la composició, el funcionament i l'organització de la Junta Arbitral de Contractes d'Integració, al qual es refereix l'apartat 3 de l'article 14.

4. Es faculten el Govern i el conseller o consellera competent perquè dictin totes les altres disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta Llei.

 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda