Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 2/2005

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 14

Junta Arbitral de Contractes d'Integració

1. Es crea la Junta Arbitral de Contractes d'Integració, adscrita al departament competent en matèria de ramaderia, com a òrgan de naturalesa arbitral competent per a resoldre totes les qüestions litigioses relacionades amb l'aplicació d'aquesta Llei.

2. Poden accedir a la Junta Arbitral les parts contractants que hagin pactat expressament en el contracte d'integració la clàusula de submissió arbitral. El laude de la Junta Arbitral és de compliment obligat per a les parts i es regeix per allò que disposa la legislació d'arbitratge.

3. La composició, el funcionament i l'organització de la Junta Arbitral s'ha de regular per reglament. En tot cas, la Junta Arbitral ha d'ésser presidida per un representant del departament competent en matèria de ramaderia i ha d'ésser composta en parts iguals per integradors i integrats que pertanyin a les organitzacions més representatives. La Junta Arbitral pot tenir seccions territorials.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda