Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 2/2005

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 12

Responsabilitat per danys o infraccions

1. L'assumpció dels riscs produïts durant la vigència del contracte per ambdues parts es determina en funció de l'abast de les obligacions assumides.

2. L'integrador ha d'indemnitzar l'integrat pels danys i els perjudicis ocasionats per la mort o les malalties del bestiar quan siguin conseqüència de l'estat sanitari dels animals en el moment de llur lliurament o de la mateixa operació de descàrrega en les instal·lacions convingudes. Així mateix, l'ha d'indemnitzar pels danys i els perjudicis soferts per raó del retard en el lliurament i la recollida del bestiar. L'integrat, per la seva banda, ha de compensar l'integrador pels danys i els perjudicis que siguin conseqüència de la seva actuació, quan aquesta quedi provada.

3. Quan el poder de decisió sobre el compliment d'una obligació o precepte correspon a l'integrador i la seva execució o aplicació a l'integrat, es considera que tots dos són responsables solidàriament, llevat que sigui possible l'atribució de la responsabilitat a una de les parts perquè la seva actuació és causa directa de la contingència o la infracció produïda.

4. En cas que en la carn dels animals a l'escorxador es detectin residus d'antibiòtics o d'altres substàncies prohibides, o substàncies que superin els límits màxims de presència autoritzats, se'n considera responsable el propietari o propietària dels animals, llevat que l'actuació objecte d'infracció administrativa sigui imputable a l'integrat.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda