Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 2/2005

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 10

Obligacions de l'integrat

Són obligacions de l'integrat:

a) Mantenir l'explotació en les condicions legals i administratives requerides per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb la normativa vigent.

b) Mantenir els espais i les instal·lacions en les condicions ambientals d'higiene i sanitat adients.

c) Fer-se càrrec dels pagaments corresponents als espais i les instal·lacions afectats a la producció i al personal que treballa en l'explotació.

d) Disposar de la mà d'obra necessària per al maneig i la cura del bestiar.

e) Efectuar totes les actuacions necessàries per a la cura del bestiar, especialment pel que fa a alimentació, beguda, sanitat i benestar, i seguir els plans sanitaris i de maneig establerts per l'integrador, en cas que així s'hagi pactat, en tot el que no s'oposa a la normativa vigent.

f) Facilitar l'accés de l'integrador i de les persones que aquest designi a les instal·lacions de l'explotació per a fer les actuacions que els corresponen, i també de les persones i els vehicles que l'integrador designi per al subministrament i la retirada del bestiar.

g) Comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia el fet de portar a terme l'explotació de bestiar en règim d'integració, amb indicació de les dades de l'integrador i el nombre i el tipus dels animals integrats, i també qualsevol canvi d'aquesta situació.

h) Comunicar a l'integrador tota sospita de malaltia infecciosa que afecti els animals.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda