Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 2/2005

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 9

Obligacions de l'integrador

Són obligacions de l'integrador:

a) Entrar el bestiar i els mitjans de producció i els serveis, si s'escau, en les condicions, el lloc i el moment pactats i en les condicions sanitàries i d'identificació adients.

b) Retirar el bestiar un cop acabat el període de temps i pes pactats.

c) Fer-se càrrec dels costos d'entrada, retirada i transport dels animals a l'escorxador, amb assumpció de les baixes i les depreciacions que es produeixin per aquest fet.

d) Complir les obligacions econòmiques pactades.

e) Fer-se càrrec de tots els pagaments de dret públic corresponents a la propietat del bestiar.

f) Fer-se càrrec de la direcció i la gestió tècnica de l'explotació.

g) Comunicar al departament competent en matèria de ramaderia les malalties dels animals objecte del contracte, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

h) Comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia la relació d'explotacions que té integrades amb les dades exigides per l'article 5.1.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda