Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 2/2005

Anterior Amunt Següent

 

 

Article 5

Comunicació registral del règim d'integració

1. L'integrador ha de comunicar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia la relació de les explotacions que té integrades, amb els emplaçaments respectius, i qualsevol canvi que es produeixi sobre les dades comunicades, en el termini màxim de quinze dies naturals des de la data de la signatura del contracte o des d'aquella en què es produeix el canvi.

2. Així mateix, l'integrat ha de notificar per escrit al departament competent en matèria de ramaderia el fet de portar a terme l'explotació de bestiar en règim d'integració, amb indicació de les dades de l'integrador, el nombre i el tipus dels animals integrats, els canvis que es produeixin i qualsevol altra dada que es determini per reglament.

3. La informació relativa al règim d'integració de l'activitat ramadera s'ha d'inscriure en un registre específic de contractes d'integració que s'integra dins del Registre d'Explotacions Agràries de Catalunya, al qual fa referència la disposició addicional segona de la Llei 18/2001, del 31 de desembre, d'orientació agrària, i es pot presentar en suport telemàtic, d'acord amb la norma corresponent de creació del registre telemàtic de documents del departament competent en matèria de ramaderia.

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda