Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 19/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 33

Creació del Consell Català del Taxi

1. Es crea el Consell Català del Taxi com a òrgan de consulta i assessorament pel que fa als serveis de taxi a Catalunya.

2. Corresponen al Consell Català del Taxi les funcions següents:

a) Actuar com a òrgan permanent de consulta entre el sector del taxi i les administracions competents en la matèria.

b) Emetre informe dels projectes de disposicions generals que es dictin en desenvolupament d'aquesta Llei.

c) Col·laborar amb les administracions competents en la matèria per a aconseguir la millora progressiva de les condicions de prestació dels serveis de taxi, sobretot pel que fa a l'increment de la seguretat i a la incorporació de noves tecnologies.

d) Emetre informe en relació amb els supòsits de revocació de llicències establerts per l'article 11.1.c.

e) Emetre informe en els procediments d'atorgament de llicències per a vehicles amb una capacitat superior a cinc places.

f) Presentar a les administracions competents les propostes i els suggeriments que consideri adequats per a millorar el sector del taxi a Catalunya.

g) Fomentar accions positives que afavoreixin l'accés de les dones a la prestació del servei de taxi, i també la formació i la promoció d'aquestes.

h) Tota altra funció que li sigui atribuïda per les disposicions de desenvolupament d'aquesta Llei.

3. El Consell Català del Taxi resta adscrit al departament competent en matèria de transports.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda