Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pŕgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 19/2003

Anterior Amunt Següent

 


Article 17

Normes per a l'atorgament dels títols habilitants

1. El procediment per a atorgar els títols habilitants, amb la finalitat de coordinar les actuacions de les administracions competents en la matčria, és el següent:

a) Presentar a l'ens local competent per a atorgar les llicčncies la sol·licitud corresponent, acompanyada dels documents que acrediten que es compleixen les condicions establertes per l'article 8.1.

b) L'ens local competent per a atorgar la llicčncia ha de sol·licitar un informe a l'administració competent per a atorgar l'autorització de transport interurbŕ. Aquest informe, que s'ha d'emetre en el termini de dos mesos, és vinculant per a l'administració que l'ha emčs.

c) L'ens local competent, un cop rebut l'informe, ha de dictar una resolució pel que fa a l'atorgament de la llicčncia dels serveis urbans de taxi.

d) La persona interessada ha de sol·licitar l'autorització de transport interurbŕ, un cop obtinguda la llicčncia per a prestar els serveis urbans de taxi, de conformitat amb el que estableixen les normes aplicables. L'ňrgan competent li ha d'atorgar o denegar l'autorització en funció del sentit de l'informe emčs, d'acord amb el que estableix la lletra b.

2. S'estableix el termini de sis mesos per a atorgar la llicčncia de taxi. Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat cap resolució, s'entén que aquesta ha estat denegada.

3. Les disposicions d'aquest article s'entenen sens perjudici que les administracions competents puguin acordar la refosa en un sol títol habilitant de les llicčncies locals i de les autoritzacions interurbanes, amb la definició del procediment interadministratiu corresponent.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda