Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/1996

Amunt Següent

Article 1

Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes

1. Es crea el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes, amb caràcter administratiu, que depèn de l'Institut Català del Sòl, en el qual han d'ésser objecte d'inscripció les dades corresponents a contractes subscrits entre arrendador i arrendatari referents a immobles situats a Catalunya les fiances dels quals han d'ésser objecte de dipòsit preceptiu, segons aquesta Llei.

2. En el Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de Finques Urbanes s'han de fer constar les dades relatives a la situació de la finca, la titularitat de l'immoble, si disposa de cèdula d'habitabilitat, l'ús a què es destina, la identificació dels contractants, el termini inicial de durada del contracte, la renda pactada i la data de formalització i de dipòsit de la fiança, en la forma que es determini per reglament.