Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


 

Tercera

Municipis turístics i declaracions turístiques

1. El departament competent en matèria de turisme ha de determinar els municipis que, en aplicació d’aquesta Llei, tenen la consideració de municipis turístics.

2. En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el departament competent en matèria de turisme ha d’elaborar un mapa turístic de Catalunya, en el qual han de constar els municipis, les comarques i les altres àrees territorials de caràcter turístic. El mapa s’ha d’incloure dins el Pla de turisme de Catalunya.

3. El Govern pot aprovar, amb la participació prèvia de les entitats de municipis més representatives, un reglament tipus per als municipis turístics, que poden adoptar-lo íntegrament o bé adequar-lo a llurs peculiaritats i necessitats.

[Els apartats 1 i 2 d'aquesta disposició addicional han estat modificats per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4719, de 21-07-2004, p. 14199). Si vol veure la nova redacció d'aquests apartats, cliqui aquí.]
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda