Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 105

Instrucció i cloenda

1. Si un procediment sancionador s’ha iniciat com a conseqüència d’una presumpta infracció en un àmbit regulat per una normativa sectorial específica, l’òrgan sancionador ha de posar els fets en coneixement de l’Administració, els departaments o els òrgans afectats, amb la finalitat que puguin actuar d’acord amb llurs atribucions o emetre, si escau, l’informe corresponent.

2. Els òrgans de l’Administració de la Generalitat les competències dels quals poden concórrer en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei resten obligats en qualsevol cas a actuar sota els principis de coordinació i de col·laboració.

3. En el curs de la instrucció d’un procediment sancionador, la persona interessada pot proposar les proves que consideri necessàries per a la defensa dels seus drets, i l’òrgan encarregat de la instrucció ha d’ordenar les que estimi pertinents. En qualsevol cas, l’Administració ha de considerar la prova inclosa en l’expedient sancionador, i n’ha de valorar el resultat en conjunt.

4. Els procediments sancionadors iniciats de conformitat amb aquesta Llei es clouen per les causes i mitjançant les formes determinades per la legislació reguladora del procediment administratiu sancionador, i també en el supòsit de caducitat regulat per aquesta Llei.

3. Als efectes del que estableix aquest article, l’òrgan competent pot adoptar, mitjançant resolució motivada, un cop concedida audiència a la persona interessada, alguna de les mesures cautelars següents:

a) El tancament provisional de l’establiment, total o parcial, per un temps màxim de sis mesos.

b) La suspensió de l’autorització que habilita per a exercir l’activitat empresarial turística, per un temps màxim de sis mesos.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda