Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 102

Iniciació

1. El procediment sancionador és iniciat d’ofici per l’òrgan competent:

a) Per iniciativa pròpia.

b) Com a conseqüència de les actes aixecades pels serveis d’inspecció.

c) En virtut de les queixes, les denúncies o les reclamacions presentades pels usuaris turístics o per les associacions que els representen.

d) Si les autoritats o els òrgans administratius competents li comuniquen que han tingut coneixement de fets que puguin ésser constitutius d’infracció.

2. Amb caràcter previ a la incoació d’un procediment sancionador, es pot ordenar un tràmit d’informació per a l’aclariment dels fets. A la vista de les actuacions, i un cop examinats els fets, cal determinar l’existència o la inexistència d’indicis d’infracció i, si n’hi ha, iniciar el procediment sancionador, d’acord amb els principis i els límits establerts per la legislació reguladora del procediment administratiu.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda