Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 95

Constància i publicitat de les sancions

1. En cas d’imposició de sancions per infraccions greus o molt greus d’aquesta Llei, l’òrgan sancionador ha de comunicar al Registre de Turisme de Catalunya la resolució ferma corresponent, en el termini de deu dies d’haver estat notificada. Les persones interessades poden sol·licitar la cancel·lació de la inscripció de la sanció imposada, un cop transcorreguts dos anys des de l’anotació, sens perjudici que el mateix Registre pugui efectuar d’ofici l’esmentada cancel·lació.

2. En cas d’infraccions molt greus d’aquesta Llei, l’autoritat que ha resolt l’expedient pot acordar la publicació de la sanció, un cop esdevinguda ferma en la via administrativa, en previsió de futures conductes infractores.

3. Si, com a conseqüència de la incoació d’un expedient administratiu, se sanciona la infracció d’aquesta Llei en matèria de publicitat, l’òrgan competent pot exigir als infractors la publicació d’un comunicat en què es rectifiqui la publicitat efectuada, publicació que s’ha de fer en condicions i amb mitjans iguals o similars a aquells en què es va produir l’actuació sancionada.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda