Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 81

Deures

Els inspectors de turisme, en l’exercici de llurs funcions, tenen els deures següents:

a) Exhibir el títol que n’acredita la condició, a iniciativa pròpia, en iniciar llur actuació inspectora, i també a requeriment dels interessats.

b) Mantenir la confidencialitat de l’actuació inspectora.

c) Actuar amb objectivitat total, amb ple respecte als principis de contradicció i de proporcionalitat i de la manera que resulti menys onerosa per als interessats i per als serveis que presten.

d) Servar el respecte i la consideració deguts als interessats i, a sol·licitud d’aquests, informar-los de llurs drets i obligacions en relació amb l’actuació inspectora.

e) Aixecar les actes d’inspecció en els supòsits determinats legalment, comunicar als òrgans competents la necessitat d’adoptar mesures cautelars en atenció als riscos imminents que hagin constatat i proposar que els fets que es puguin considerar constitutius de falta o infracció penal siguin comunicats a la jurisdicció competent.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda