Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 80

Facultats

1. Els inspectors de turisme, en l’exercici de llurs funcions, tenen el caràcter d’agents de l’autoritat i tenen atribuïdes les facultats següents:

a) Sol·licitar la col·laboració de les forces i els cossos de seguretat i la cooperació de funcionaris i autoritats d’altres administracions públiques.

b) Accedir als locals, els establiments i els espais on es duen a terme activitats turístiques i requerir la informació que considerin necessària per al compliment de llurs funcions, sigui quin sigui el suport en què es trobi.

c) Requerir motivadament la compareixença dels interessats, amb l’objecte que es faci constar expressament en la citació, i d’acord amb la legislació reguladora del procediment administratiu.

d) Documentar llurs actuacions mitjançant les actes d’inspecció, els informes, les diligències i les comunicacions corresponents.

e) Complir les altres funcions que els siguin atribuïdes per reglament o pels òrgans competents de l’administració turística corresponent.

2. En l’exercici de llurs funcions, els inspectors turístics disposen d’independència total, sens perjudici de la dependència orgànica i funcional respecte a les autoritats administratives corresponents.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda