Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 78

Funcions dels serveis d’inspecció

Corresponen als serveis d’inspecció turística les funcions següents:

a) Assessorar i informar els subjectes turístics sobre els requisits relatius a la infraestructura i a la prestació dels serveis turístics, de manera que l’actuació inspectora es pugui orientar preferentment als aspectes preventius.

b) Controlar i verificar el compliment de les obligacions legals pels subjectes turístics i perseguir les actuacions d’intrusisme empresarial i professional en el sector turístic.

c) Vetllar perquè siguin respectats els drets dels usuaris turístics i comprovar els fets que siguin objecte de llurs queixes, reclamacions o denúncies.

d) Comprovar que els béns que tenen la consideració legal de recursos turístics són utilitzats o visitats amb ple respecte a les normes dictades per a preservar-los.

e) Fer el control i el seguiment de les inversions que hagin estat objecte de subvenció o finançament públic.

f) Emetre els informes tècnics que els sol·licitin les administracions turístiques en matèries de la seva competència.

g) Intervenir en la clausura d’establiments turístics, participant-hi o duent-la a terme directament, en els supòsits regulats per la normativa turística, d’acord amb la resolució prèvia de l’autoritat competent.

h) Complir les altres funcions que els siguin atribuïdes per reglament o pels òrgans competents de l’administració turística corresponent.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda