Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 71

Règim de les competències provincials

1. Corresponen a les diputacions provincials, sens perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents:

a) La promoció de les marques turístiques de llur àmbit territorial.

b) La promoció dels recursos turístics de llur àmbit territorial, en coordinació amb tots els ens locals concernits.

c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals de llur àmbit territorial en qualsevol aspecte que en millori la competitivitat turística.

d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció derivades de l’àmbit privat del sector turístic.

e) La participació en la formulació de les eines de planificació turística del conjunt del país.

2. Les diputacions provincials han d’exercir llurs competències turístiques en coordinació amb el departament competent en matèria de turisme i amb les altres administracions turístiques de llur àmbit territorial.

3. Als efectes de l’adequada coordinació entre les diputacions provincials i l’Administració de la Generalitat, s’han d’establir les fórmules de participació recíproca que es considerin necessàries en les entitats i els organismes especialitzats que en depenguin.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda