Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 70

Competències comarcals

1. Corresponen als consells comarcals, sens perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents:

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials.

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.

e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.

f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i potestatiu en la resta de casos.

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.

i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics de competència municipal:

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.

c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i les obres municipals.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda