Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 68

Competències municipals

Corresponen als ajuntaments, sens perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents:

a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.

b) La declaració dels recursos turístics d’interès local i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials.

c) L’atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca d’aprovar d’acord amb la legislació vigent.

d) L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord amb la legislació vigent.

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a terme dins llur terme municipal i l’exercici de la potestat sancionadora, en els supòsits i amb els límits establerts per aquesta Llei i per les disposicions que la despleguin, en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració de la Generalitat.

f) La promoció de l’atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials en què es troben inclosos i la promoció de la declaració d’interès turístic d’indrets, béns o serveis localitzats dins llur terme municipal.

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix l’article 19.

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.

i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda