Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 66

Administracions públiques competents en matèria de turisme

1. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren administracions competents en matèria de turisme:

a) L’Administració de la Generalitat.

b) Els ajuntaments.

c) Les administracions locals territorials altres que els ajuntaments.

d) Els organismes autònoms i les entitats de dret públic que siguin constituïts per qualsevol de les administracions especificades en les lletres a, b i c, o hi restin adscrits, per a l’exercici de llurs competències turístiques.

2. Les competències de les administracions turístiques esmentades en l’apartat 1, sempre que no impliquin l’exercici d’autoritat pública, es poden exercir per mitjà d’empreses públiques o recorrent a altres fórmules de dret privat, d’acord amb el que sigui establert per la legislació aplicable en cada cas.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda