Projecte Norma Civil
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya

pàgina elaborada per l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG
amb el suport del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Institut de Dret Privat Europeu i Comparat UdG

Llei 13/2002

Anterior Amunt Següent

 


Article 37

Dret d’accés als establiments turístics

1. Els establiments turístics tenen la consideració de local públic.

2. L’accés i la permanència en els establiments turístics són lliures per als usuaris que n’hagin contractat els serveis i no es poden restringir per raó de raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

3. L’accés i la permanència en els establiments turístics es poden condicionar al compliment de reglaments d’ús o de règim interior. Aquests reglaments no poden contenir disposicions contràries a aquesta Llei o a la normativa que la desplegui i s’han d’anunciar de manera ben visible en els punts d’accés a l’establiment.

4. Els titulars de les empreses turístiques poden impedir la permanència en llurs establiments dels usuaris que incompleixin algun dels deures que estableix l’article 31.

5. Els titulars de les empreses turístiques poden sol·licitar l’auxili dels agents de l’autoritat per a desallotjar d’un establiment turístic les persones que incompleixin les regles usuals de convivència social i les que pretenguin entrar-hi amb finalitats diferents a la del gaudi pacífic del servei que s’hi presta o de l’activitat que s’hi desenvolupa.

6. El règim d’admissió d’animals domèstics en un establiment turístic ha de constar en llocs visibles de l’establiment i en la informació de promoció. En tot cas, de conformitat amb el que estableix la normativa sectorial, les persones amb disminució visual, total o parcial, hi han de poder accedir acompanyades de gossos pigall.
 

 

Universitat de Girona ©Projecte Norma Civil
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat

Universitat de Girona

Webmaster: Dr. Albert Ruda